Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83
Gateway Albania | Advocacy for Albanian Exporters - Aleancë me median (News)

Gateway Albania është anëtare e disa grupeve dhe rrjeteve të mediave sociale. Në mbështetje idesh dhe komunikim problemesh ose projektesh duhet gjithnjë lidhja me rrjetet sociale në këtë fazë të informacionit që po jetojmë. Në ketë mënyrë përdoret fuqia e njerëzve- pasi i informon ata në lidhje me avantazhet dhe disavantazhet e një teme, projekti. Gjithsesi, Gateway Albania po përdor anëtarësinë në shoqatën gjermane "Das Bündnis", e cila po punon fuqishëm për të drejtat e qytetarëve, kompanive dhe projekteve mbështetëse në Gjermani dhe përreth. Pra, ne jemi duke përdorur faqen e tyre në Google+ me tema të përgjithëshme interesante rreth politikës, mjedisit, shoqërisë. Kjo faqe ka më shumë se 18.000 shikime në vit. Gjithashtu ne jemi të lidhur me disa grupe në rrjetin social Facebook, ku gjithashtu kemi një grup tonin prej më shumë se 1.500 anëtarë. Nga Facebook ne kemi më shumë se 22,000 anëtarë aktivë në grupet që ne administrojmë.

Read More

Gateway Albania is member of several social media groups and networks. Supporting ideas and communicate problems or projects you ever need the connection to social networks into this period of information. This is to use the power of the people - after you informed them about the pro and contras of a subject. Anyway, Gateway Albania is using the membership into the German entity "Das Bündnis", which is hardly working for the rights of citizens, supporting companies and projects in Germany and around. So we are using their Google+ page with generally interesting themes around politics, environment, society. This page has more than 18.000 views per year. Also we are connected to several friend groups into the social network Facebook, where we also have an own group of more than 1.500 members. By Facebook we have more than 22.000 active members into the groups we are administrating.

Read More
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.