Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83
Gateway Albania | Advocacy for Albanian Exporters - NXITJA E EKSPORTEVE

NXITJA E EKSPORTEVE

Gateway Albania i ka dhënë një nga themeluesve te saj Demeter Development Sh.p.k. një projekt në shkallë të gjerë i cili ka shumë muaj që përgatitet. Ky projekt, përfshin dhe prek veçanërisht sektorin e eksportit - ky do të sigurojë që kompanitë shqiptare të jenë plotësisht të aftë për të eksportuar ushqim në BE dhe SHBA dhe futja e paligjshme e mallrave nga importi do të zhduket. Demeter Development dorëzuar më 19 janar, 2016 në Ministrinë e Ekonomisë quajtur si një propozim i pa kërkuar, me titull " National Agriculture and Food Industry Quality Management System (NAF)" pra „Manaxhimi kombëtar i sistemeve të cilësisë në bujqësi dhe industri ushqimore” për të zbatuar një projekt me qëllim sigurinë ushqimore në Shqipëri dhe krijimin e mundësive të reja të eksportit.

Pastaj takimet në Ministrinë e Ekonomisë u mbajtën më 22 janar, 23 janar dhe 25 janar, 2016, në dy prej tyre mori pjesë Ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj – i cili që nga mesi i shkurtit është Ministër i Financave. Ai e mbështeti këtë projekt jashtëzakonisht shumë dhe duke ndjekur ligjin shqiptar për koncesionet dhe partneritetet publike-private, një panel është themeluar nën udhëheqjen e Ministrisë së Ekonomisë, i cili vendos se si të procedohet përmes procedurës së tenderimit. Alban Zusi, CEO i Demeter Development dhe Sekretari i Përgjithshëm i Gateway Albania kishte një intervistë dyzet minutëshe në kanalin televiziv News24 për çështjet aktuale në sigurinë ushqimore, duke vënë tashmë në dukje më 22 janar 2016, rreziqet për çdo qytetar shqiptar dhe kufizimet kolosale të eksporteve shqiptare dhe politika e munguara bujqësore të adresuara në këtë fushë. Më 25 janar 2016 Demeter Development vuri në dijeni përmes një takimi joformal me gazetarët zhvillimet ligjore në projektin tonë.

Demeter Development si një pronar projektit dhe ofrues i këtij projekti është në partneritetet me median veçanërisht për këtë projekt dhe për një shtytje të pakushtëzuar të transparencës me publikun. Kompania jonë do sidomos t‘i tregojë qytetarëve këtu si një shembull, që partneriteti publik-privat mund të lindë transparent, se partneritetet e tilla qytetarëve duhet t‘u shpjegohen kuptueshëm kundër vendimit të organeve dhe se reformat ekonomike nuk duhet të shkojnë përsëri dhe përsëri në dëm të qytetarëve. Ky projekt i Demeter Development paguhet vetëm nga ata që përfitojnë financiarisht nga projekti - dmth prodhuesit e mëdhenj bujqësor, industritë përpunuese dhe tregtarët apo pronarët e dyqaneve.

Partneriteti publik-privat është i kufizuar nga shteti që ai të miratojë amendamentet përkatëse të legjislacionit. Demeter Development nga ana tjetër u siguron sektorit private financime dhe të rifinancuara nga pagesat e kompanive ekonomike që përfitojnë. Të gjitha hapat, të gjithë emrat me ndikim në favor të projektit ose në kurriz të projektit do komunikohen nga Demeter Development gjerësisht dhe në mënyrë transparente me anë të partneriteteve të mediave, në mënyrë që çdo qytetar të informohet plotësisht. Kjo është pikërisht ajo që do të jetë një shembull për të gjitha reformat që janë të prekura nga Demeter Development. E vetmja mënyrë për korrupsionin, nepotizmin dhe mosveprimin që të mbajnë përgjegjësi personat përgjegjës.

Dhe ajo që pikat në këtë projekt? Demeter Development do të jetë në Tiranë, një bazë të dhënash e krijuar, detyra e të cilit është mbledhja mbarëkombëtare e të dhënave të tilla, të cilat janë të lidhura me ushqimin. Kjo mbledhje e të dhënave kryhet nga obligimi i të gjithë prodhuesve dhe importuesive të kafshëve dhe qumështit për të lejuar çdo kafshë të regjistrohet në lindje ose në import. Çdo prodhues dhe importues është i detyruar të vaksinojë kafshët në standardet e vlerësuara veterinare-mjekësoretë BE- së. Çdo thertore dhe çdo blerës i kafshëve të tilla mund t’i përdorë këto kafshë vetëm kur pasaporta veterinare është siç duhet. Çdo tregtim apo shitje tek konsumatori mund të bëhet vetëm nëse në bazë të pasaportës ose certifikatës përkatëse të kafshëve mund të zbulohen të gjithë të dhënat e origjinës së saj. Si rezultat i kësaj, në çdo kohë dhe njësoj e kuptueshme që çdo produkt qumështi, çdo produkt kafshe e raportuar si duhet, vaksinuar dhe e shëndetshme arrin standardet e BE për konsum njerëzor dhe konsumatori është i mbrojtur. Në të njëjtën kohë Shqipëria do të ketë të mundur që të marrë më në fund lejen për të eksportuar prodhimet e kafshëve në BE dhe SHBA, e cila ka qenë deri më tani e penguar nga mosveprimi të liderëve politikë.

Ky sistem funksionon vetëm në qoftë se qeveria dhe parlamenti do të vërë në zbatim detyrimet e kërkuara në ligjet përkatëse. Kjo nuk është shkencë me raketa dhe nuk ështe shumë e shtrenjtë. Sistemi punon vetëm kur shkelësit e ligjit kanë frikë sanksionet. Prandaj, është i detyrueshëm që të dhënat të përputhen me ato doganore, autoritetet shëndetësore dhe tatimore. Sistemi punon vetëm, në qoftë se zhvillohet një kontroll profesional dhe serioz i të gjithë pjesëmarrësve. Prandaj, software i të dhënave jep mesazhe të shumta të kontrollit në mënyrë automatike kur kontrollet e besueshmërisë e bëjnë këtë të nevojshme - për shembull, nëse një thertore dëshiron të raportoje therjen e një kafshe, por kjo kafshë nuk ka marrë të gjitha kontrollet e nevojshme shëndetësore. Dhe kjo është arsyeja pse, ndër të tjera 2.000 inspektorë të pavarur parashikohen në këtë projekt, intensivisht dhe në baze të një diagrame model të BE-së për të kryer kontrolle dhe këto të dokumentuara në mënyrën e duhur me futjen e të dhënave në sistemin. Këto inspektorë të pavarur nga ana tjetër do të kontrollohen nga inspektorët e punësuar nga Demeter Development.

Ky sistem krijon 2,000 vende pune të kualifikuar në fushën e inspektorëve. 10 laboratorë dhe 100 veterinerë të licencuar dhe të lidhur me sistemin. Të gjitha procedurat e licencës dhe të tenderimit janë transparente dhe do të bëhen publike, në mënyrë që nuk mund të ketë as jo tranparence e as të raste të tjera të korruptuara. Demeter Development nga ana e tij është e kontrolluar nga AKU, e cila kursen në mënyrë të konsiderueshme njerëz, financa dhe kohe përmes sistemit. Për më tepër Demeter Development kontrollohet nga Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave të BE-së dhe lejon kompaninë operuese të të dhënave vërtetojë ndërkombëtarisht një siguri për mbrojtjen e të dhënave.

Ky sistem do të shpërndajë ekonominë e zezë në këtë fushë dhe të përfitojë nga protagonistët e tyre se sa nga armiqtë. Por fakti që ardhurat nga taksat arrijnë në pothuajse 20% të Produktit Kombëtar Bruto të Shqipërisë shtesë. Fakti që ekonomia e zezë është marrë përsipër nga ekonomia e ligjshme. Pra, kush do të luftojë këtë projekt është një mbështetës i ekonomisë së zezë , apo një armik i shoqërisë civile . Sepse qytetarët do fitojnë sigurinë në furnizimin me ushqime. Qytetari përfiton nga të ardhurat e mëdha shtesë tatimore të shtetit për përdorim në sistemin arsimor dhe të shëndetësisë. Dhe ekonomia në fund mund të eksportojë më shumë se importojë. Ky projekt është i rëndësishëm për shtetin, dmth tërësia e qytetarëve dhe bizneseve. Projekti nuk është e thënë se duhet të realizohet nga Demeter Development. Por kjo nuk duhet të bjerë në duart e politikanëve jo të gatshëm për të vepruar. Dhe kjo nuk duhet të minohet nga njerëz të paskrupullt që kanë frikë për biznesin e tyre në tregun e zi.

KUSH JEMI NE

Gateway Albania është një organizatë jo qeveritare për të bashkuar, për të mbështetur dhe për të edukuar eksportuesit shqiptarë në disa pjesë të biznesit. Gateway Albania ofron ndihmë dhe mbështetje, njohuri ndërkombëtare dhe kontakte me investitorët, importuesit dhe tregtarë jashtë vendit.
Gateway Albania është gjithashtu një partner për kompanitë, të cilat janë të interesuara për të ardhur në Shqipëri për të investuar apo për të punuar. Ne i mbështesim këto kompani nga jashtë, ashtu siç i mbështesim kompanitë shqiptare jashtë vendit - bazuar në një rrjet të gjerë të partnerëve tanë në Evropë dhe SHBA.

Çfarë bëjmë ne

Gateway Albania është e para dhe e vetmja avokaci për eksportuesit shqiptarë. Objektivi ynë është që të bashkojmë eksportuesit shqiptarë dhe të jemi lobi i tyre për të zgjidhur problemet, për të rritur volumin e eksportit, për të optimizuar kuadrin ligjor. Për këtë arsye ne zhvillojmë takime individuale me anëtarët tanë për të njohur problemet aktuale, ne kemi grupe pune për të analizuar situatën dhe për të gjetur zgjidhje. Ne realizojmë bashkëpunime brenda dhe jashtë vendit. Ne kemi takime lokale në tryeza të rrumbullakëta, një lidhje profesional me publikun dhe joformale "Chimney Club" bisedimet rreth oxhakut me udhëheqësit e ekonomisë dhe politikës.

PËRSE TË BASHKOHENI ME NE

Gateway Albania u krijua nga individët dhe kompanitë gjermane dhe shqiptare për të optimizuar linjat e prodhimit, për të rritur cilësinë e produkteve, për të rritur volumin e eksporteve. Nisma për të ngritur këtë organizatë jo-qeveritare është rezultat i përvojave, që investitorët nga jashtë krijuan duke u përpjekur për të bërë biznes në Shqipëri.

Përvojat e tyre prej më shumë se tridhjetë vjet në biznesin ndërkombëtar në katër kontinente, resurset e tyre dhe kontaktet e tyre janë baza për të mbështetur këtë lobi të ri dhe të vetëm të biznesit të eksportit shqiptar.

Who we are

Gateway Albania is a Non-governmental organization to unite, to support and to educate Albanian exporters in several parts of the business. Gateway Albania is offering a lot of help and support, international knowledge and contacts to investors, importers and salesmen abroad. Gateway Albania is also a partner for companies, which are interested to come to Albania to invest or to work. We are supporting these companies from abroad, like we are supporting Albanian companies abroad - based on a wide network of partners into Europe and USA.

What we are doing

Gateway Albania is the one and only advocacy for Albanian exporters. Our target is to unite the Albanian exporters and to be their lobby to solve problems, to increase the volume of export, to optimize the framework of laws. Therefore we have several individual meetings with our members to know the current problems, we have workgroups to analyze the situation and to find solutions. We realize cooperations national and abroad. We have local roundtable meetings, a professional public relation and informal Club Chimney Talks with leaders of economy and politic.

Why to join us

Gateway Albania was set up by German and Albanian individuals and companies to optimize the production lines, to increase the quality of products, to increase the volume of export. The initiative to set up this Non-governmental Organization is the result of the experiences, investors from abroad had by trying to do business in Albania. Their experiences of more than thirty years of international business in four continents, their ressources and their contacts are the base to support this new and only lobby of Albanian export business.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen