Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83
Gateway Albania | Advocacy for Albanian Exporters - NE JA DALIM !

NE JA DALIM !

Gateway Albania sheh një problem të eksporteve në faktin se nuk ekziston në të vërtetë termi "Made in Albania" ndërkombëtarisht. "Made in Albania", nuk ka lidhje me madhësinë e ekonomisë shqiptare, nuk ka lidhje me disa terma të cilësisë pozitive, nuk është e lidhur me produktet e njohura ndërkombëtarisht.

"Made in Germany" qëndron për cilësinë, performancën, rendit dhe mbështet industrinë gjermane të eksportit sot. Origjinëne këtij termi e ka marrë gjatë Luftës së dytë Botërore dhe u përdor nga qeveria britanike si një mjet propagande. Mallrat gjermane ishin në Britaninë e Madhe, më vonë në Francë dhe Shtetet e Bashkuara me termin "Made in Germany", në mënyrë që qytetarët të mos blejnë produkte gjermane, por produkte kombëtare. "Tipike gjermane" është se Gjermania ishte mbërthyer me besim pas luftës, pas termit të mallrave të para të prodhuara vetë. Rezultati është i njohur tashmë.

Sot ajo është një markë e cilësisë. Ajo identifikon aftësitë e prodhuesit me nevojat e konsumatorit. Gjermania ështe kampione e eksportit. Përsëri dhe përsëri. Por çfarë na thotë kjo për Shqipërinë? Na tregon shumë. Na tregon se koha e luftës ka mbaruar dhe se asnjë qeveri nuk mund të përcaktojë një cilësi të vërtetë "Made in Albania" nga lart. Këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një ligj të miratuar nga Kuvendi dhe të cilin të gjithë duhet ta ndjekim. "Made in Albania" nuk mund të vendoset nga politika, por duhet të jetohet nga ekonomia. Cfare do te thote kjo?

Kjo do të thotë se ne të gjithë duhet të zhvillojmë konceptin e cilësisë "Made in Albania". Dhe kush mund ta bëjë më mirë dhe më efikase, sese sektori i eksportit? Askush. Ne duam dhe kemi nevojë te eksportojmë produktet tona. Për këtë ne kemi nevojë përveç certifikatave dhe lejeve dhe miratimeve edhe një markë cilësisore. Kjo markë cilësore simbolizon shërbimet tona, forcat tona, vendosmërinë tonë për sukses. Keqardhja nuk shet gjë - suksesi shet. Shumë lehtë. Një set i politikës "Made in Albania" i rizgjuar me pasion e dashuri. Një markë e udhëhequr nga ekonomia: "Made in Albania" sinjalizon suksesin. Eksportet do të inkurajohen dhe lehtësohen. Çfarë është e nevojshme?

Shqipëria ka nevojë t’i shpëtojë rrethit vicioz të mungesës së parave, pajisjeve të vjetruara të prodhimit, kontrollit të dobët të cilësisë, e mungesës e njohurive ekonomike. Eksportuesit shqiptarë duhet të investojnë në objektet e prodhimit ose në manufaktura ose të bashkëpunojnë me partnerë financiarë. Këtu Gateway Albania i mbështet ato. Për shembull, duke i siguruar kontakte me investitorët.

Eksportuesit shqiptarë kanë nevojë të fusin menaxhimin e cilësisë në mënyrë që të marrin certifikata të njohura ndërkombëtarisht dhe miratime. Këtu Gateway Albania i mbështet ato. Për shembull, duke siguruar kontaktet në trupat certifikues.

Eksportuesit shqiptarë duhet të reflektojnë mbi avantazhet dhe burimet e Shqipërisë. Por kjo nuk është thjeshtë për të rishitur, por për të përpunuar produktet mëtej dhe pastaj për t’i shitur vetë. Pra, vlera e shtuar ngelet në Shqipëri. Këto para bëhen nv vendin tonë dhe nuk shkojnë në vendet e tjera. Këtu Gateway Albania i mbështet ato. Për shembull, duke siguruar kontakte me zhvillues projektesh.

Eksportuesit shqiptarë duhet më në fund do të jenë në gjendje të eksportojnë të gjitha produktet në BE dhe SHBA. Politika shqiptare duhet më në fund të sigurojë krijimin e kushteve të duhura. Këtu Gateway Albania i mbështet ato. Për shembull, projekti ynë për sigurinë ushqimore.

Eksportuesit shqiptarë duhet të perceptohet ndërkombëtarisht si një furnizues i përfundimtar dhe jo më si një furnizues i lëndëve të para. Këtu Gateway Albania i mbështet ato. Për shembull, përmes publikimeve, eventeve, panaireve.

Eksportuesit shqiptarë duhet të jenë në gjendje të mbështeten në "Made in Albania" sinonim me cilësinë dhe jo me abuzimin. Këtu Gateway Albania i mbështet ato. Për shembull, duke kombinuar kompanitë kryesore të eksportit në OJQ-në Gateway Albaniadhe për të përjetësuar një përkufizim universal. Politika mund të përshkruajë termin "Made in Albania". Politika mund t’i japë një kompanie të vetme të drejtën për të dhënë një vulë. NE RREGULL. Por një markë e cilësisë realizohet vetëm kur sektori i eksportit me vetë kërkesat e tij dhe me përpjekjet e tyre bind partnerët e huaj dhe konsumatorët. Qëndrueshmëri e sigurt. Transparencë. Këtu Gateway Albania mbështet ato. Këtu Gateway Albania ju mbështet JU!

 

 

 

KUSH JEMI NE

Gateway Albania është një organizatë jo qeveritare për të bashkuar, për të mbështetur dhe për të edukuar eksportuesit shqiptarë në disa pjesë të biznesit. Gateway Albania ofron ndihmë dhe mbështetje, njohuri ndërkombëtare dhe kontakte me investitorët, importuesit dhe tregtarë jashtë vendit.
Gateway Albania është gjithashtu një partner për kompanitë, të cilat janë të interesuara për të ardhur në Shqipëri për të investuar apo për të punuar. Ne i mbështesim këto kompani nga jashtë, ashtu siç i mbështesim kompanitë shqiptare jashtë vendit - bazuar në një rrjet të gjerë të partnerëve tanë në Evropë dhe SHBA.

Çfarë bëjmë ne

Gateway Albania është e para dhe e vetmja avokaci për eksportuesit shqiptarë. Objektivi ynë është që të bashkojmë eksportuesit shqiptarë dhe të jemi lobi i tyre për të zgjidhur problemet, për të rritur volumin e eksportit, për të optimizuar kuadrin ligjor. Për këtë arsye ne zhvillojmë takime individuale me anëtarët tanë për të njohur problemet aktuale, ne kemi grupe pune për të analizuar situatën dhe për të gjetur zgjidhje. Ne realizojmë bashkëpunime brenda dhe jashtë vendit. Ne kemi takime lokale në tryeza të rrumbullakëta, një lidhje profesional me publikun dhe joformale "Chimney Club" bisedimet rreth oxhakut me udhëheqësit e ekonomisë dhe politikës.

PËRSE TË BASHKOHENI ME NE

Gateway Albania u krijua nga individët dhe kompanitë gjermane dhe shqiptare për të optimizuar linjat e prodhimit, për të rritur cilësinë e produkteve, për të rritur volumin e eksporteve. Nisma për të ngritur këtë organizatë jo-qeveritare është rezultat i përvojave, që investitorët nga jashtë krijuan duke u përpjekur për të bërë biznes në Shqipëri.

Përvojat e tyre prej më shumë se tridhjetë vjet në biznesin ndërkombëtar në katër kontinente, resurset e tyre dhe kontaktet e tyre janë baza për të mbështetur këtë lobi të ri dhe të vetëm të biznesit të eksportit shqiptar.

Who we are

Gateway Albania is a Non-governmental organization to unite, to support and to educate Albanian exporters in several parts of the business. Gateway Albania is offering a lot of help and support, international knowledge and contacts to investors, importers and salesmen abroad. Gateway Albania is also a partner for companies, which are interested to come to Albania to invest or to work. We are supporting these companies from abroad, like we are supporting Albanian companies abroad - based on a wide network of partners into Europe and USA.

What we are doing

Gateway Albania is the one and only advocacy for Albanian exporters. Our target is to unite the Albanian exporters and to be their lobby to solve problems, to increase the volume of export, to optimize the framework of laws. Therefore we have several individual meetings with our members to know the current problems, we have workgroups to analyze the situation and to find solutions. We realize cooperations national and abroad. We have local roundtable meetings, a professional public relation and informal Club Chimney Talks with leaders of economy and politic.

Why to join us

Gateway Albania was set up by German and Albanian individuals and companies to optimize the production lines, to increase the quality of products, to increase the volume of export. The initiative to set up this Non-governmental Organization is the result of the experiences, investors from abroad had by trying to do business in Albania. Their experiences of more than thirty years of international business in four continents, their ressources and their contacts are the base to support this new and only lobby of Albanian export business.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen